O NÁS

Čím se zabýváme ?

Naše motoškola se věnuje nejen výcviku nových uchazečů pro získání ŘO skupin AM, A1, A2 a A, ale jsme zaměřeni i na následnou práci s klientem po absolvování závěrečných zkoušek na motocykl.  Jedna věc je absolvovat kurz k získání ŘO a druhá věc je pokračovat tak, aby jste si svou jízdu na motocyklu užili na maximum. Nabízíme všem našim uchazečům po ukončení výuky a výcviku  pravidelné vyjížďky na motocyklech pod vedením instruktorů, kteří Vám opět ukáží praktické najetí do zatáčky, ale i ze zatáčky. Kdy a jak brzdit, jak předcházet riziku vzniku kolizních situací, kam a proč směřovat svůj pohled, podíváme se na super místa na motocyklech a mnoho mnoho dalšího. Zkrátka úskalí reálného provozu již bez "L"-ka na zádech. Ruku v ruce s tím samozřejmě i  následné kurzy od individuálních po Safety Drive Day   ☺.

Proč se tím zabýváme ?

Naše dlouholeté zkušenosti nám zcela jasně ukazují, že během výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění dané skupiny není reálné seznámit a naučit klienta dovednostem, které  by měl každý motorkář zvládat, k tomu je potřeba se projezdit... Samozřejmě vždy záleží na osobnostních předpokladech každého jednotlivce, nicméně zastáváme názor, že je důležité po ujetí prvních    cca 3 tis.km absolvovat např.jeden z našich pokročilých kurzů, ať už skupinový, individuální či několikadenní. To jsou ty správné kurzy, které posouvají uchazeče a cítí se potom lépe nejen se svým motocyklem, ale také sám se sebou. Důležité je jezdit jezdit a zase jezdit .. jo a nehledat v tom zase nějaký nový vědní obor ☺


Jízda je radost

Ve své podstatě jde hlavně o to se v pohodě vrátit z každé Vaší vyjížďky. Mít radost z jízdy, z úžasného propojení Vás, motocyklu a okolního prostředí...  Být bezpečný nejen sobě, ale hlavně všem ostatním účastníkům silničního provozu. No a v konečném důsledku správným ovládáním motocyklu a neustálým zdokonalováním si svou jízdu vychutnat na maximum.